thumb main 1sn 142919

Проведе се конференция по проект: „ Заедно на европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион”, съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България – Сърбия.
 
БТПП участва като партньор по проекта, заедно с Браншовата организация за текстил и облекло и община Лесковац, Сърбия. Проектът цели постигане на активен обмен на добри практики и съвместно регионално планиране и подготовка на фирмите от бранш „Текстил и облекло”, работещи в трансграничния регион за съвместно използване на новите пазарни възможности на разширяващия се Европейски съюз, на основата на задълбочено изследване и анализ на сегашното състояние на шивашкото производство, пазара и човешките ресурси, както и на практически трасфер  на знания и опит сред фирмите от бранша от двете страни на границата.
 
В рамките на двуднвената конференция лектори представиха данни за бранша „Текстил и облекло”, като икономически силен отрасъл в трансграничния регион България – Сърбия. 
 
Социологът Цветелина Стоянова представи данни от изследване на състоянието на бранш „Текстил и облекло” в областите включени в трансграничния регион на територията на Република България по отношение на продуктовата гама и производствения капацитет. Тя акцентира и върху развитието на бранша на ниво Европейски съюз като представи данни за пазарите: Германия, Италия и Франция.
 
Цоло Кънчев, консултант, представи перспективите за развитие на бранш „Текстил и облекло” в региона. 
Фирми от Сърбия и България имаха възможност да зададат своите въпроси и представят добри практики в бранша.